Ben jij ook toe aan een positiever geluid?

De gewone media overspoelen je met negatief nieuws. Om over sociale media maar niet te spreken. Heb je behoefte aan informatie waar je vrolijker van wordt? Hoor je liever wat wél kan in plaats van wat niet kan? Geloof jij ook dat het beter is om vaker positieve geluiden te horen? En ben je ervan overtuigd dat er heel veel dingen goed gaan in de wereld, en dat die vaker mogen worden belicht? Dan is TOM echt iets voor jou: The Optimist Movement.

Sluit je bij ons aan, als supporter, fan of topper. Zo kun je jezelf opladen met positieve energie en help jij mee het verschil te maken. Samen op weg naar een betere wereld!

Er zijn vandaag al 3.124 mensen die meedoen met TOM!

Supporter

Voor 3 euro per maand (je betaalt 36 euro per jaar) doe je mee en krijg je basistoegang tot ons platform met ‘feel good’ nieuws, wekelijks een nieuwsbrief, regelmatig optimistische aanbiedingen plus een mini e-book cadeau!

JE KRIJGT:

  • Dagelijks positief nieuws, inspirerende verhalen en optimistische ontwikkelingen op het online platform van The Optimist.
  • Regelmatig exclusieve aanbiedingen en lezersacties met voordeel.
  • Als Supporter ontvang je gratis het mini e-book Tips om je beter te voelen – voor wie klaar is met corona.

Fan

Voor 5 euro per maand (je betaalt 60 euro per jaar) ben je niet alleen Supporter, maar krijg je ook een jaar lang onbeperkt online toegang tot alle artikelen van The Optimist. Bovendien krijg je 6 keer per jaar het tijdschrift The Optimist online te lezen.

JE KRIJGT:
Hetzelfde als een Supporter, PLUS:

  • Volledige toegang tot het platform van The Optimist.
  • Inclusief toegang tot het digitale archief.
  • 6 Keer per jaar ontvang je de digitale versie van tijdschrift The Optimist.
  • Als Fan ontvang je gratis het e-boek Haak aan bij het optimisme.

Topper

Voor 7 euro per maand (je betaalt 84 euro per jaar) ben je niet alleen Fan, maar krijg je ook nog het tijdschrift The Optimist 6 keer per jaar in de brievenbus. Daarnaast ontvangen de eerste 1.000 Toppers het boek Anders Verder van Ron van Es cadeau.

JE KRIJGT:
Hetzelfde als een Fan, PLUS:

  • 6 Keer per jaar ontvang je de papieren versie van tijdschrift The Optimist bij jou op de deurmat.
  • Als Topper ontvang je gratis het boek Anders Verder van Ron van Es.

‘‘Onderdeel van optimisme is dat je je hoofd gericht houdt naar de zon terwijl je voeten zich naar voren bewegen.’

– Nelson Mandela

Manifest

Wij

signaleren een toenemende vervreemding en verdeeldheid in onze wereld. Mensen kiezen steeds vaker hun eigen waarheid, zonder open te willen staan voor andere visies. Wereldbeelden botsen in plaats van dat ze elkaar omarmen. Verharding krijgt vorm in een grote stelligheid van meningen en we bewegen het liefst uitsluitend in een eigen bubbel. Exclusief in plaats van inclusief.

Wij

geloven niet in een terugkeer naar verzuiling, het uitdiepen van loopgraven en het instellen van een nieuwe inquisitie. Veroordelen betekent afbreken in plaats van opbouwen. Identiteitspolitiek zorgt voor een toenemende hokjesgeest en maakt scheuren in de samenleving. Het leven is verandering; samen leven is ook samen veranderen, gedreven door respect en vooruitgang.

Wij

pakken de handschoen op die formele verhalenvertellers en vertwijfelde bestuurders te vaak laten liggen. Gaten die ontstaan voorzien wij van informatie om betere beslissingen te nemen; voor onze relaties, ons werk, onze gezondheid, ons gedrag. De keuzes die mensen maken mogen in beeld worden gebracht en kritisch bekeken, maar op een constructieve manier.

Wij

zoeken erkenning voor degenen die streven naar eerlijk inzicht, die anders durven te denken, die het opnemen voor wie ondergesneeuwd raakt in bureaucratie, overmacht en onrecht. De onderstroom van ongehoorde stemmen brengen wij aan de oppervlakte. De menselijke maat mag weer een plek krijgen in onze structuren, onze regels en in ons leiderschap.

Wij

zien een rol voor positieve journalistiek die in staat is te verbinden, over groeperingen, over generaties, over geloofsrichtingen heen. De belangrijkste opinie die gedeeld mag worden, is dát er meer gedeeld mag worden. Niet alleen wat we gezamenlijk bezitten, zoals deze planeet, maar ook onze ideeën en wat ons inspireert. Want samen schrijven wij onze geschiedenis.

Wij

willen duurzame waarde creëren en het geloof in gezamenlijke waarden herstellen. Met realisme over het heden en met hoop voor de toekomst. Dat is waar het volgens ons om draait: het verbinden door optimisme. Een bewust besef dat het beter kan, en dat het samen kan. Want als we naar elkaar durven te luisteren, draait het in de kern niet om jou of om mij, maar om het WIJ.

‘Wat je aandacht geeft groeit. Maar wat je positieve aandacht geeft wordt onoverwinnelijk.’

– Brian de Mello (Hoofdredacteur The Optimist)

Doelstelling

Het opzetten van een ‘optimistische beweging’ in Nederland door het starten van een positiever geluid in de (online) media, gericht op verandering voor een betere maatschappij.

The Optimist Movement

Ons initiatief bestaat uit het opzetten van een ‘optimistische beweging’ in Nederland: een positief geluid in de media, en die (online) media gaan wij voor een deel zelf invullen. Het bestaande tijdschrift The Optimist is al 25 jaar een drager voor dit geluid, maar de tijd is rijp om meer mensen te bereiken, dus een breder publiek te inspireren met een optimistische boodschap. Deze houdt in dat er meer oplossingen bestaan dan problemen, en dat er altijd mogelijkheden zijn voor verbetering, op allerlei gebied. Specifiek kijken we naar onderwerpen als duurzaamheid, gezondheid, innovatie, betekenisvolle economie, zingeving en persoonlijke ontwikkeling. Kortom, inspirerende vertellingen die mensen raken én aanzetten tot actie en verandering voor een betere wereld, op kleine en grote schaal.
Initiatiefnemers zijn Roland Pluut, uitgever van The Optimist en Brian de Mello, hoofdredacteur. De toenemende polarisatie en negatieve geluiden in de media vormen de directe aanleiding voor dit initiatief. De coronacrisis heeft alles in een stroomversnelling gebracht en momentum gecreëerd voor het opstarten van de beweging. De crowd is enerzijds de doelgroep, anderzijds is het tegelijk de motor voor verandering richting meer optimisme.

Beloftes

Maken en verspreiden van positieve berichtgeving

Wij geloven in ‘solution writing’, het schrijven vanuit de gedachte dat er meer oplossingen dan problemen zijn. Soms zijn die oplossingen lokaal, soms ver weg. Daarom kijken we naar wereldwijde oplossingen voor uitdagingen die op meerdere plaatsen kunnen spelen.

Aandacht schenken aan sociale en duurzame initiatieven

Wat je aandacht geeft, groeit. Daarom kijken we naar de initiatieven van vandaag die gericht zijn op sociale cohesie, duurzaamheid en circulariteit. Dat doen we bijvoorbeeld door aandacht te geven aan het platform MAEX dat de sociale impact van initiatieven in kaart brengt. We spreken met sociale ondernemingen die hun purpose waarmaken, soms tegen de stroom in. En we geven ruimte aan eerlijke verhalen uit de onderstroom.

Verbinding creëren door het bieden van een platform

Soms helpt het om meningen en gedachtes met elkaar te verbinden. Dat doen wij via ons platform; opiniemakers en schrijvers kunnen onderling contact leggen of in gesprek gaan met het publiek. Het publiek mag reageren en zelf ook schrijver worden. Uiteindelijk worden verhalen beter naarmate ze vaker begrepen en gedeeld worden. En onze leiders die nadenken, positief zijn en ons inhoudelijk verder brengen als maatschappij.

Inzicht geven in inclusieve en constructieve meningen

Meningen genoeg, en soms staan die recht tegenover elkaar. Dat mag, want onze vrijheid is ons lief, ook onze vrijheid van meningsuiting. Voorwaarde is wel dat de insteek positief en opbouwend is. Wij geven de ruimte aan diversiteit en ondergesneeuwde stemmen. Discussie is gezond en altijd vanuit respect.

Aanjagen van solidariteit, diversiteit en saamhorigheid

Wij zoeken naar de overeenkomsten tussen mensen en zien onderlinge verschillen niet als een breekijzer om een bepaalde groep voorrang te geven boven een andere. Als platform willen we waken voor het denken in hokjes en eenzijdigheid. Het gedachtegoed dat wij voorstaan, het optimisme, is te vinden in alle mensen, ongeacht ras, geloof, seksuele aard, politieke voorkeur, leeftijd, geslacht of afkomst. Ook al ben je voor 99 procent een pessimist, dan nog ben je met je 1 procent optimisme welkom op ons platform, zolang je die ene procent maar durft te laten zien.

Verstrekken van kennis en verdieping voor een afgewogen mening

Een samenleving die verbondenheid nastreeft heeft last van misstanden en misverstanden. Wij maken verschillen van inzicht zichtbaar en bespreekbaar. Iedereen mag zijn of haar eigen waarheid hebben, maar over feiten hoeft niet lang te worden gediscussieerd. Aannames liggen vaak ten grondslag aan misvattingen. Als wij het niet weten, dan zeggen we het gewoon. Als we het wel weten, dan delen we dit graag, zodat iedereen de beste keuze voor zichzelf kan maken.

Steunen en delen van optimistische ideeën

Soms worden ideeën geboren in een zolderkamer, soms in een laboratorium. Als ze hoopgevende oplossingen bevatten, vinden wij het jammer als ze niet aan de wereld bekend worden gemaakt. Daarom steunen wij briljante ingevingen en optimistische suggesties. Het maakt niet uit hoe klein of groot ze zijn. Het gaat erom dat ze een stap helpen zetten naar een betere wereld. Als wij dat kunnen aanjagen, zullen we niet nalaten dat te doen.

Bevorderen van lezen door jong en oud

Wie leest, weet meer. Ontlezing ligt op de loer, maar is eenvoudig tegen te gaan. Door simpelweg aandacht te geven aan verhalen die de moeite waard zijn en door kinderen enthousiast te maken voor boeken, in alle soorten en maten. Wij steunen initiatieven die aanmoedigen om te lezen, zoals Voorleesexpress en particuliere leeskringen.

Stimuleren van positieve ontwikkeling en innovatie

Vernieuwing betekent vaak vooruitgang. In nieuwe technologie schuilt soms een oplossing die we eerder niet voor mogelijk hielden. We kijken positief-kritisch naar uitvindingen en nieuwe werkwijzen, en hebben waardering voor de pioniers die daadwerkelijk tot verbetering van onze leefomgeving komen.

Inspireren van mensen om bij te dragen aan een betere wereld

Woorden, maar ook daden; daar draait het om. Daarom kijken we naar praktische dingen die we binnen onze leefwereld kunnen oppakken om die mooier te maken. Er zijn tal van initiatieven die vragen om vrijwilligers, meedenkers en meedoeners. We geven aandacht aan de positieve zaken waarvoor mensen uit hun luie stoel willen komen om bij te dragen aan ‘doing good’.

‘Optimisme is een morele plicht.’

– Immanuel Kant

Doelstelling

Het opzetten van een ‘optimistische beweging’ in Nederland door het starten van een positiever geluid in de (online) media, gericht op verandering voor een betere maatschappij.

Initiatiefnemer

Uitgeverij The Optimist BV,
The Optimist

Email: info@theoptimist.nl

Privacy & Copyright © 2021 Uitgeverij The Optimist | Privacy Policy | Algemene Voowaarden